Svedje-Västanede-Övsjö Fiskevårdsområdesförening

Föreningsinfo för Medlemmar (fiskerättsinnehavare) mfl


Info till allmänheten om Fiskekort se nedan


GRÖN

Övriga vatten

Flärksjöarna (delar av) - Lillövsjön -Håcksjön - Flarken
Ringsjöarna- Hemsjön - Baksjön- Skällsjön- Hungsjön (del av)

10 kr/dygn 30 kr/vecka 100 kr/år

Betala alternativt 300 kr och komplettera ditt årskort med Sicksjön och Stor-Övsjön

I Stor-Övsjön fungerar trolling med silver wobblers efter grov öring men även spinn och mete.
I övriga sjöar i området är spinnare, wobblers och mete att föredra


BLÅ

Sicksjön

60 kr/dygn 120 kr/3dygn 250 kr/vecka
gäller i kombination med Djuptjärnsgruppen och Stor-Övsjön

I Sicksjön är trolling att föredra. Gärna silver wobblers med kraftig lina eftersom det finns grov öring

ORANGE

Stor-Övsjön

60 kr/dygn 120 kr/3dygn 250 kr/vecka
gäller i kombination med Djuptjärnsgruppen och Sicksjön


RÖD

Djuptjärngruppen

(Djuptjärn, Västerholmtjärn, Österholmtjärn ochÄlgkalvtjärn)

60 kr/dygn 120 kr/3dygn 250 kr/vecka
gäller i kombination med Sicksjön och Stor-Övsjön

Tillfälliga fiskeförbud i Djuptjärngruppen anges på skylt.
Alla tider på dygnet kan provas men helst morgon och kväll.
Lämpliga beten är spinnare, wobblers och även mask.
Fluga rekommenderas om det är mycket insekter,
speciellt i Djuptjärn där det finns grov röding

FISKEKORT
årsavgifter avser aktuellt kalenderår inte räknat från betalningsdatum.

 
dygn
3 dygn
vecka
År
Djuptjärnsgruppen + Sicksjön + Övsjön      Rött + Blått + Orange
60
120
250
.
Sicksjön + Övsjön + Övriga vatten             Grön + Blått + Orange
.
.
.
300
Övriga Vatten                                          Grönt      
100
Ansjöån
30
.
.
.
Orrån (Sikhåvning)
50
120
250
.
Båt   ( kontakta Sune Kvist resp Kälarne cykel & sport)
50
120
250
.
Stuga vid djuptjärnsgruppen
100
.
.
.


Kortautomater och information finns vid skylt på Ede och vid Djuptjärnsgruppen

Men betala hellre via Bankgiro 359-4553

eller via våra ombud

Bilisten,0696-400 72
Cykel & Sport 0696-550 10
Sune Kvist 0696-405 39 Ede
Bengt Norberg 0696-430 67 Flärken
Bengt-Johnny Johansson 0696-430 03
Grannäset
Ånäset Camping

Båtuthyrning
Sune Kvist 0696-405 39
Kent Kvist - 0696-405 90

Alla intäkter återgår till fiskevårdande åtgärder

Ovanstående inhämtad information är inhämtad från Fiskevårdsföreningen
kontrollera med ombuden för senaste information
Webmaster Peter Borg på Antes
Webmaster Peter